Zásady nakládání s osobními údaji

Registrací na těchto webových stránkách a/nebo účastí na Lyžařských soutěžích lesníků ČR udělujete spolku SPAL - L: SPortovní Aktivity Lesáků – Lyžařů, IČO 63830833, se sídlem č.p. 135, 517 91 Deštné v Orlických horách (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto zásad.

Následující zásady jsou platné od 25.5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením EU (2016/679), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme vaše osobní údaje, které vyplňujete při registraci na těchto webových stránkách nebo při prezentaci na Lyžařských soutěžích lesníků ČR (dále také „LSL“). Zpracováváme konkrétně:

  • Jméno, příjmení, rok narození, pohlaví;
  • Bydliště;
  • E-mail a telefon;
  • Zaměstnavatel.

K jakým účelům osobní údaje využíváme

Osobní údaje používáme výhradně k organizaci a vyhodnocení Lyžařských soutěží lesníků ČR, Lyžařských soutěží zaměstnanců LČR, s. p. a k zasílání pozvánek na akce pořádané Správcem.

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány

Vaše osobní údaje budou uloženy po celou dobu činnosti Správce. Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním údajů, kontaktujete nás, abychom váš účet odstranili. Samozřejmě smažeme i všechny vaše osobní údaje.

Kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou uloženy na serveru provozovatele těchto webových stránek společnosti PDS s.ro., IČO 25523121, se sídlem Viniční 20, 615 00 Brno. Data jsou uložena v šifrované databázi. Přístup k databázi je chráněn dostatečně silným heslem.

Kdo má k osobním údajům přístup

K datům mají přístup statutární zástupci Správce, pracovníci společnosti PDS s.r.o. a v jednotlivých ročnících rovněž další osoby pověřené Správcem, které se podílejí na organizaci daného ročníku LSL.

Práva související s ochranou osobních údajů

Máte možnost využít všech vašich zákonných práv, a proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tato práva:

  • Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut).
  • Právo na přístup k osobním údajům. Na základě žádosti poskytneme výpis Vašich osobních údajů.
  • Právo na opravu osobních údajů. Neváhejte nás kontaktovat, pokud zjistíte, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo již nejsou aktuální, rádi to napravíme.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.